Stabilitetsberegninger for mindre fiskefartøy

Har ditt fartøy gyldig dokumentasjon?

Vi utfører stabilitetsberegninger og tegningsunderlag i henhold til Sjøfartsdirektoratets krav til fiske- og fangstfartøy med største lengde fra 8 til 15 meter.   

-          Stabilitetsberegning i henhold til sjakforskriften
-          Alle nødvendige tegninger i henhold til Sjøfartsdirektoratets lister
-          Oppmåling
-          Linjetegning
-          Dimensjoneringsberegning av skrog (NBS/DNV)
-          Krengeprøve
-          Brann og sikkerhetsplan
-          Branninstruks
-          Risikovurdering (ASH05, §2-2)
 

Fartøyskontroll

 
Som følge av Sjøfartsdirektoratet nye forskrifter, som trådte i kraft 1. januar 2014, er det satt krav til stabilitetsberegninger og krengeprøver av alle arbeids-, oppdrettsbåter og fiskefartøyer mellom 6-15 meter.

De nye regelverkene vil for noen av yrkesbåtene under 15 meter kreve vesentlige ombygginger, samt oppdatering eller utarbeiding av manglende tegningsunderlag. Vi kan tilby tjenester innen konstruksjon, beregning, verifisering av tegninger, oppmåling, oppfølging og annen rådgivning. Dette må foreligge før endelig lovpålagt kontroll blir foretatt av godkjente foretak på vegne av Sjøfartsdirektoratet, og fartøysinstruks kan utstedes.

Det er generelt en utfordring at eksisterende fiskefartøy (bygget før 1. juli 2014) mangler dokumentasjon som skal vise at et fartøy oppfyller aktuelle tekniske krav.


Ombygging, modifikasjoner og rådgivning

 Maritech Engineering utfører konsulenttjenester innen ombygging, nybygg, forskrifter, samt byggeteknikk etter Nordisk Båtstandard og Det Norske Veritas GL. Vi har ingeniører med lang fartstid fra skipsdesign på alt fra cargoskip og gasstankere til mindre yrkesbåter.

Ta kontakt for en uforpliktende prat og en klargjøring av ditt behov.

Personvern | Drupal and design by Frontkom | Login